Samokritika i kritičar u nama

Samokritika je, pored pohvale, jedan od programa koji pokreće ceo naš unutrašnji mehanizam funkcionisanja. To je onaj inicijalni program iliti naša instinktivna reakcija na određeni događaj ili određenu misao. U tom trenutku naš um bira dobru ili lošu stranu neke situacije na osnovu koje započinje unutrašnji dijalog. Tada bira i ulogu koja će povesti takvu vrstu dijaloga.  

Koliku moć ima naš samogovor možete proceniti po osećaju koji u nama ostaje nakon toga. Pohvala i ohrabrenje kojim možemo odgovoriti sami sebi na neku situaciju, stvara potpuno drugačiji osećaj u nama i dovodi nas do drugačijih ishoda od samokritike.

Prekor koji nekada umemo da uputimo sami sebi je često gori od bilo čega što nam je neko drugi ikada rekao. Možda imate osećaj kako je ta osoba koja kritikuje i obezvređuje vaše postupke i misli u vama, neka potpuno drugačija osoba od one koja tu kritiku sluša. Možete primetiti kako glas kojim vam se obraća ima neku oštrinu i potcenjivački ton. Kako joj i telo potpuno drugačije izgleda, čak se i lice izobliči. 

U tom trenutku važno je da zastanete i posvetite pažnju osobi koja na takav način razgovara sa vama. Da ne dozvolite da instinktivno reagujete na njenu kritiku i upadnete u loš osećaj. Već da promenite strategiju i zaustavite osećaj time što ćete promisliti o tome da li je zaista ova kritika na mestu i ko je osoba koja je izgovara. Kada je tako posmatrate naučićete da je izmestite iz sebe a ne da se poistovetite sa njom.

Svaki put kada odaberete ton i način kojim ćete se sebi obratiti, birate osećaj koji želite da ostane u vama nakon toga.

Samokritika vas podržava da se udaljite od svojih ciljeva i da odložite ili izbegnete stvari koje od vas traže da preduzmete neki rizik. Kada vam je u životu zaista potrebno da postignete nešto, važno je da odaberete pravi način kojim ćete sami sebe podržati u tome.

Zamislite da imate mogućnost da sami za sebe kreirate svog idealnog, najboljeg prijatelja. Osobu koja vas voli najviše na svetu i koja tačno zna kako treba da se ponaša prema vama, kako da vam se obrati i šta tačno da vam kaže. Kako da vas smiri kad treba i kako da vas pokrene i nasmeje. Kreirajte u svom umu takvu jednu osobu. Budite spremni da je potpuno prilagodite svojim potrebama i da je kasnije i malo izmenite ukoliko budete prepoznali potrbu za tim. Na ovaj način će dominatna uloga u vašem unutrašnjem dijalogu postati osoba koja vam pruža podršku i vodi računa o vama a ne osoba koja vas ostavlja sa lošim osećanjem.

Sve što se dešava u vašem umu niko nije mogao drugi da režira sem vas. Tako da moć da upravljate svime i da odlučujete takođe pripada vama. Kada birate između samokritike i pohvale, između odlaganja i podrške, vi birate scenario za svoj život. 

1 thought on “Samokritika i kritičar u nama”

  1. Pingback: นายหน้างานตกแต่งภายใน ให้ค่าคอมมิชชั่นสูง

Comments are closed.