Bojati se SVOG mišljenja

Ne postoji čovek koji nema svoje mišljenje. Postoji samo onaj koji njime naglas postavlja granice i određuje pravila i onaj koji svoje mišljenje ćutke preispituje iznova i iznova. Ne postoje oni koji sami za sebe ne znaju šta je najbolje da urade ili koju odluku da donesu. Već postoje oni koji će to slobodno za sebe tražiti i oni koji se boje da će ukoliko progovore izgubiti i ono što sada imaju. Ako se mišljenje prećuti ne znači da ga nema već da u njega ne verujemo dovoljno.

Ono čega se najčešće bojimo su posledice koje ne želimo a koje se mogu desiti onda kada iznesemo svoje mišljenje. To se najčešće dešava kada smo u okruženju koje ne prihvata mišljenje koje se ne podudara sa njegovim mišljenjem i posledice toga zaista postoje. Takvo okruženje se ne smatra okruženjem koje podstiče zajednički rast niti rast pojedinca. Naprotiv, ovakva okruženja veoma brzo gube odlučne i demotivišu neodlučne.

Nekada je potrebna priprema da bismo svoje mišljenje izneli nekome i na vreme sagledali moguće posledice. Priprema podrazumeva pronalaženje podrške u sebi ili drugima koji veruju u nas i ono što ćemo izgovoriti. Da smo upravo to mi i da tu nema ničeg čega bi trebalo da se bojimo. Kada govorimo šta mislimo govorimo ko smo i ko ne želimo da budemo. Kada se pripremamo da verujemo svom mišljenju razmišljamo o gubicima koje možemo imati kada svoje mišljenje podelimo sa onima kojih se ono i tiče. A kada počnemo da verujemo svom mišljenju znamo da šta god da su posledice, biće najbolje rešenje za nas.

Koliko košta imati svoje mišljenje i ne slagati se sa svim onim što mi u stvari ne mislimo? Koliko košta otvorenost i iskrenost? Ako je cena gubitak okruženja koje nas ne prihvata zato što mislimo drugačije od njih, da li je ta cena previsoka?

Neko bi rekao da je izgovorena misao sloboda. Da kada se jednom odvažiš na to, postaješ ponosan na sebe, toliko ponosan da veruješ svemu što izgovoriš i radiš sve ono što će podržati izgovoreno, postaješ zaista slobodan čovek. Svaki put kada izgovaraš svoje mišljenje ti poručuješ „Ovo sam ja! Možeš da se složiš i da nastavimo da rastemo zajedno ili da se ne složiš pa da rastemo još jači. A možeš i da odeš, da bih onda ja nastavio da rastem. „

5 thoughts on “Bojati se SVOG mišljenja”

  1. Pingback: azure mushroom chocolate bar

  2. Pingback: sideline

  3. Pingback: hfm ดีไหม

  4. Pingback: เครื่องคอริ่ง

  5. Pingback: gunpowder

Comments are closed.